fbpx

Гаранционни удръжки в строителството – трите най-скъпи грешки при отчитането им.

Ако Вашата фирма извършва строителни услуги, вероятно в част oт договорите Ви са предвидени гаранционни удръжки. В тези случаи сте си задавали въпросите:

Трябва ли да включите гаранционните удръжки във издаваната фактура?

Необходимо ли е да се начислява ДДС върху тях?

Ще бъдат ли те приход за фирмата Ви и за кой период?

В тази статия ще откриете отговорите на тези въпроси. Ще научите защо те могат да бъдат решаващи за осъществяването на Вашата дейност. Ще разберете кои са трите най-скъпи грешки, които се допускат при отчитането на гаранционните удръжки и как могат да бъдат избегнати.

ГРЕШКА №1  – Гаранционните удръжки не са приход 

Плащането на сумите за гаранционни е отложено във времето или свързано с изпълнението на допълнително условие. Най-често срещаните гаранционни удръжки са за изпълнение в срок и за качество. Поради това доста хора смятат, че те (гаранционните) не се признават за приход на строителя към датата на издаване на фактурата, а едва при тяхното действително плащане. Тази често срещана грешка може да доведе до неправилно определяне на приходите за съответната година.

В резултат на това се изчислява грешно дължимия корпоративен данък. Не закъсняват и неприятните последствия от това – допълнително начислен данък печалба, лихви за просрочие, глоби за неподадени декларации за авансови вноски по ЗКПО, лихви за невнесени авансови вноски…..

Гаранционните удръжки по своя характер са забавено плащане на вече изпълнена услуга.  Те са част от стойността на извършените строително – монтажни работи. Като такива са приход за фирмата към момента на подписването на акт  Образец 19 за извършените СМР. 

Тук може би си задавате въпросите „А какво, ако условието, от което зависи получаването им не настъпи? А ако заради това те никога не бъдат платени?“ Това, при гаранционни удръжки за срочно изпълнение например, би се случило, когато изпълнителят не успее да извърши договорените СМР в срока определен с договора. В този случай възниква промяна на първоначално уговореното между страните възнаграждение. То ще бъде намалено с размера на гаранционните удръжки и за корекцията ще бъде издадено кредитно известие.

 

Грешка №2 – Гаранционните удръжки не се включват в облагаемия оборот по ДДС

Много скъпа грешка, която малките фирми нерегистрирани по ЗДДС допускат е, че не включват сумите на гаранционните удръжки при изчисляване на  облагаемия си оборот за регистрация по ЗДДС. В резултат на това те се регистрират по ДДС след срока, в който са били длъжни. Закъснението се установява при извършваната проверка във връзка с регистрацията по ДДС.

Фирмата освен невнесения данък и лихвите върху него ще бъде принудена да плати и глоба в двойния размер на неначисления данък.  Общия размер на дължимото плащане към бюджета ще е в размер на малко над 50% от целия реализиран оборот от фирмата за периода от момента, в който е трябвало да се регистрира по ДДС до датата на връчване на акта за регистрация.

Варна акаунт - Счетоводна кантора

Счетоводна кантора Варна Акаунт има над 20 г. опит в работата си с фирми от строителния бранш. Ние им предлагаме проверени в практиката решения, които спестяват пари, проактивни данъчни съвети и изцяло поемаме комуникацията с приходната администрация.

Повече за нас  |  Заяви консултация

Грешка № 3 – Върху гаранционните удръжки не се дължи ДДС:

Пряка последица от неправилното тълкуване на същността на гаранционните удръжки като част от стойността на извършените СМР е и невключването им в данъчната основа по ДДС. В Закона за данък върху добавената стойност обаче, изрично е казано, че

„В данъчната основа на доставката се смята включена:

………………

  1. стойността, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение“ (чл. 26, ал. 4)

Т.е. гаранционните удръжки трябва да се включват в данъчната основа и върху тях трябва да се начисли ДДС. Нещо повече, за разлика от гаранцията, която е платима след настъпването на определено събитие, начисления ДДС върху нейната стойност се дължи от получателя по сделката в договорения срок за плащане на фактурата.

Заключение:

В заключение ще обобщя: Гаранционните удръжки за срочно и/или качествено изпълнение са част от договореното възнаграждение за извършените СМР. Като такива те се включват в данъчната основа за начисляване на ДДС, признават се за приход заедно с останалата част от него и участват при изчисляване на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС.

Всяко несъобразяване с техния характер води до допълнителни данъчни задължения както за ДДС, така и за данък върху печалбата, лихви и глоби за строителната фирма  и може сериозно да застраши нормалната й работа, като я постави в невъзможност да финансира дейността си.

За да не изпадне и Вашето дружество в тази ситуация е необходимо да имате счетоводител, който да познава спецификата на Вашата дейност и може да Ви дава навременни и компетентни данъчни съвети.

Ние в счетоводна кантора „Варна Акаунт“ сме специализирани в счетоводството на строителни предприятия и можем да Ви помогнем да избегнете подобни грешки и да спестите много време и притеснения.

Ако за Вас е важно да имате доверен партньор, който познава Вашия бизнес и му помага да расте, свържете се с нас. Ще си уговорим кратка опознавателна среща, на която ще се запознаем с Вашата ситуация и ще поговорим за възможните решения.

 

За повече информация: тел. 0898860910

„Варна Акаунт” – За да не се превърне счетоводството Ви в ЩЕТОводство!

 

Любомир Ковачев Управител АРСИ ЕООД

Нашата съвместна работа с Десислава Тотева започна преди около 20 години . Преди това изпитвах затруднения по отношение на спазване на актуалните нормативни актове, притесняваше ме възможността за ревизии и глоби.

 

Янко Ангелов Съдружник и Управител на „Електро Комплект ВН” ООД

С Десислава Тотева работим от 2008г. Преди да започнем работа с нея нямахме яснота какви са ни вземанията и задълженията към нашите доставчици и клиенти, изпитваме затруднения при изготвянето на тримесечните и годишните си финансови отчети за холдинга, от който бяхме част, липсваше ни доверен и компетентен данъчен консултант.

Димитрина Димитрова собственик на „Студио за дизайн“ ЕООД

Преди около година реших да създам свой собствен бизнес. Процедурата по откриване и регистрация на фирмата изглеждаше твърде сложна и неясна, непрекъснато възникваха множество въпроси на които нямах отговор.