fbpx

Абонаментно счетоводно обслужване

Всички мои абонаменти включват комплексно счетоводно обслужване, а именно:

          Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата, съобразени със спецификата на нейната дейност

          Водене на счетоводство при спазване на законодателството

          Изготвяне на данъчни декларации по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ.

          Изготвяне на годишен финансов отчет

          Подаване на всички декларации с електронен подпис

          Пасивно електронно банкиране, при което аз имам право да правя справки и да пиша платежни, а Вие ги потвърждавате

          Изготвяне на платежни към бюджета

          Представляване на фирмата Ви при ревизии от страна на НАП и НОИ и изготвяне на необходимите документи за тях.

          Изготвяне на необходимите счетоводни документи при кандидатстване за кредити, обществени поръчки, европейски проекти.

          Подаване на ГФО в Търговски регистър.

          Регистрация и дерегистрация по ДДС.

          Подаване на интрастат декларации

           Подготовка на документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори

          Подаване на уведомления за сключените или прекратени трудови договори в НАП

          Изготвяне на ведомости за заплати

          Изготвяне на платежни за дължимите осигурителни плащания

          Заверка на трудови книжки

           Изготвяне на удостоверения и служебни бележки, необходими на Вашите служители за детски градини, социални помощи и др.

          Изготвяне на удостоверения за пенсиониране

          Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатените суми на лицата, работещи по граждански договори.

          Неограничени данъчни и счетоводни консултации по сделки и казуси на клиентите в рамките на работното време

Отделните видове абонамент се различават според включените допълнителни услуги и консултации. Виж коя от следните опции е най-подходяща за теб:

„ВИП“ абонамент

Този вариант е за фирми с голям документооборот и персонал, които работят много динамично, често са изправени пред предизвикателства и искат да имат постоянна връзка със счетоводен и данъчен консултант. За да им бъда максимално от полза аз създавам някои документи (заповеди, командировъчни, платежни към доставчици и др. ) вместо тях (до 8 часа общо за месец), постоянно съм на разположение по телефон или имейл през работното време и до два часа след него от 17 до 19 ч. в работните дни, редовно веднъж месечно по Ваш избор правим едночасова работна среща с управителя на фирмата за обсъждане на актуални проблеми като при нужда осигурявам правна консултация от юрист на кантората, обучавам персонала Ви за документооборота във фирмата, изготвям финансови отчети за определен от Вас период, изготвям справки за нуждите на ръководството, при наличие на трудносъбираемо вземане юрист на кантората прави преглед на документацията и заедно изготвяме най-подходящия план за действие, грижа се за вземането на документите от офиса на клиента, архивирам документацията за предходните години, изготвям лични данъчни декларации за собственика на фирмата, представлявам го и му помагам в случай на ревизия като физическо лице,изготвям документи и оказвам пълно съдействие при ликвидация на неработеща фирма на собственика.

Абонамент „Класик“

Това е абонаментна счетоводна услуга за фирми, които имат установен начин на работа и се нуждаят при възникване на необичайна или спешна ситуация да получат компетентна данъчна и счетоводна консултация. Освен консултациите, които получавате по Ваши казуси, обучавам персонала Ви как да изготвя необходимите първични счетоводни документи, при необходимост правим работни срещи с управителя на фирмата, изготвям тримесечни финансови отчети, при наличие на трудносъбираемо вземане юрист на кантората прави преглед на документацията и Ви дава консултация какви са Вашите варианти за действие, осигурявам вземането на документите от офиса на клиента веднъж месечно, архивирам документацията за предходната година и изготвям личната данъчна декларация на собственика на фирмата.

Абонамент „Старт“

Абонамент „Старт”: Това е пакетна счетоводна услуга предназначена за стартиращи бизнеси, при които всичко е в процес на разработване и им е необходимо да получат съвети и услуги свързани с процеса на регистрация и успешно начало на дейността. За да осигуря добър старт на Вашия бизнес в този пакет съм включила консултация по избор на правна форма за осъществяване на дейността, изготвяне и подаване на документи за регистрация на фирма, консултации и съдействие за подаване на необходимите документи в НАП, НОИ, Инспекция по труда и други институции и организация на документооборота на фирмата Ви.

Според обема на Вашата дейност по време на нашата опознавателна среща ще получите конкретните цени за всеки вид абонаментно счетоводно обслужване.