fbpx

Свободна професия

или

фирма ?

Как да избера?

Един от най-често зaдаваните въпроси, когато човек реши да има собствен бизнес, особено в областта на услугите е въпроса “Как да се регистрирам: като свободна професия или като фирма (ЕООД)?”

Отговора на този въпрос не е еднозначен, но според мен главните неща, които трябва да си изясниш са:

  • Това основната ми дейност ли ще бъде или нещо допълнително за свободното време? 
  • Как ще работя – място, необходимо оборудване, начален капитал?
  • Сам ли ще работя или планирам да наема персонал? 
  • Какви приходи очаквам на годишна база?

По-долу съм направила сравнение между двата варианта, което не претендира за изчерпателност, а по-скоро да ти помогне да придобиеш най-обща представа за предимствата и недостатъците на двата вида регистрация: 

1. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията като свободна професия става за около 30 мин. в Регистър Булстат като таксата е 10 лв. За регистрация на ЕООД е необходимо изготвяне на документи и регистрация в Търговски регистър, което отнема 2 до три дни. Разходите са значително по-големи: 110 лв. е държавната такса. Допълнително са таксите на избраната от теб банка и плащането за изготвяне на документите. При свободната професия можеш да упражняваш само регистрираната дейност, а при ЕООД всяка дейност, която не е изрично забранена от закона.

2. ОСИГУРЯВАНЕ

Осигуряването и в двата случая може да е като самоосигуряващо се лице върху минимален осигурителен доход 650 лв. за 2021 г. В седемдневен срок от началото на дейността се подава декларация в НАП. И при двата варианта трябва да се подават ежемесечно декларации за осигурителния доход до 25-то число на следващия месец. При годишен доход от дейността си по-голям от 10 400 лв. (за 2021 г.) лицата регистрирани като свободна професия довнасят осигуровки в размер на около 23,5% от сумата над 10400 лв. 

3. ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

Имуществената отговорност на лицето при свободната професия е пълна. При ЕООД е до размера на капитала на дружеството. Лицата упражняващи свободна професия, не са длъжни да отчитат продажбите си в брой с касов апарат, докато за фирмите това е задължително. Докато за лицата регистрирани като свободна професия е възможно да нямат счетоводител, отчетите на фирмите задължително трябва да бъдат съставяни от правоспособни счетоводители.

 

Варна акаунт - Счетоводна кантора

Счетоводна кантора Варна Акаунт има над 20 г. опит в работата си с фирми от строителния бранш. Ние им предлагаме проверени в практиката решения, които спестяват пари, проактивни данъчни съвети и изцяло поемаме комуникацията с приходната администрация.

Повече за нас  |  Заяви консултация

 

4. ДАНЪЦИ

 Разходите при свободната професия са определени на 25% от приходите, при ЕООД се доказват с документи. За някои дейности физическите лица плащат патентен данък. За фирмите няма подобен вариант. Данъка (когато няма патент) и в двата случая е 10%. Ако имаш фирма, за да стане печалбата на фирмата твой доход дължиш още 5% данък дивидент.

При регистрация като свободна професия се плаща авансов данък на всяко тримесечие и се подава декларация в срок до края на месеца следващ тримесечието. ЕООД плаща авансов данък печалба, само ако за предходната година има повече от 300 хил. лв. приходи.

Лице регистрирано като свободна професия подава годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ в срок до 30 април на следващата година. Когато си собственик на ЕООД освен нея трябва да подадеш и декларация за фирмата до 31 март;

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Регистрацията като свободна професия се прекратява със заявление в регистър Булстат. Ликвидацията и заличаването на ЕООД е процес, който отнема минимум 6 месеца.

ОБОБЩЕНИЕ:

Свободна професия:

Най-общо казано, ако планираш да работиш сам, в свободното време като начин да изкарваш допълнителен доход, моята препоръка е да се регистрираш като свободна професия.

Предимствата са, че регистрацията става бързо и евтино, размерът на разходите за дейността ще  е 25%, прекратяването на регистрацията също е лесно и няма нужда от касов апарат. Основните недостатъци са, че можеш да извършваш само дейността, която е регистрирана (и няма вариант да регистрираш втора дейност), може да се наложи да довнасяш осигуровки и носиш пълна отговорност с личното си имущество. Силно препоръчително, но не задължително е да имаш счетоводител.

Фирма:

Ако предвиждаш по-сериозни приходи (над 10 хил. годишно), да наемеш персонал или разчетите ти показват, че разходите ще са повече от 25% от приходите, тогава решението е да регистрираш фирма, най-често ЕООД. Предимствата в този случай са, че носиш отговорност само до размера на капитала на фирмата, може да осъществяваш всяка дейност, която не е забранена със закон, няма да се налага да довнасяш осигуровки и печалбата на фирмата ще се определя на база на документираните разходи. Недостатъците са, че процедурата по регистрация или заличаване на фирма е по-скъпа и по-дълга, ако получаваш плащания в брой, трябва да имаш касов апарат и задължително трябва да си наемеш счетоводител.

Разбира се, всеки случай е специфичен и детайлите за дейността са решаващи за да направиш най-изгодния за теб избор, затова, за да дадеш силен старт на бизнеса си, не се колебай да се свържеш с мен и да заявиш своята безплатна консултация на тел. 0898860910, за да уговорите час за данъчна консултация.

За да не се превърне счетоводството Ви в щетоводство!