fbpx

Как да публикувам

годишния финансов отчет

на фирмата си

в Търговски Регистър.

Последната стъпка при годишното отчитане на предприятието е публикуване на ГФО (годишен финансов отчет) за дейността му в Търговски регистър. Преди него се подават Годишен отчет за дейността (отчет към НСИ) и Годишна данъчна декларация (ГДД).

В тази статия ще опиша в 3 лесни стъпки какво трябва да направите, за да не пропуснете срока и да си навлечете солена глоба.

СТЪПКА 1: ПОДГОТВЕТЕ ГОДИШНИЯ СИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишния финансов отчет на Вашата фирма трябва да е подписан от съставителя и от лицето, което представлява фирмата, най-често управител. Задължителен реквизит е печата на фирмата. Ако представяте копие, то трябва да е заверено с надпис „Вярно с оригинала“, подпис на управителя и печат на фирмата.

СТЪПКА 2: ПОПЪЛНЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

Необходимо е да се попълнят следните документи:

  •  „Г2 Заявление за обявяване на годишни финансови отчети”. Заявлението се попълва и подава от лицето или лицата, които представляват дружеството. Заявлението можете да изтеглите от тук
  • „Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър“. С нея декларирате, че обстоятелствата, посочени в приложените документи са истина и актовете, които обявявате са приети. Бланка за декларацията можете да изтеглите от тук.
  • „Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г.“ С тази декларация декларирате вида на Вашето предприятие: микро, малко или средно и че годишния финансов отчет е приет от собственика, съдружниците, общото събрание на акционерите или друг орган съгласно Закона за счетоводството. Ненужният текс се зачертава. Бланка на декларацията можете да изтеглите от тук.

 

Варна акаунт - Счетоводна кантора

Счетоводна кантора Варна Акаунт има над 20 г. опит в работата си с фирми от строителния бранш. Ние им предлагаме проверени в практиката решения, които спестяват пари, проактивни данъчни съвети и изцяло поемаме комуникацията с приходната администрация.

Повече за нас  |  Заяви консултация

СТЪПКА 3: ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Вариантите за подаване са няколко. Можете да посетите офис на Агенцията по вписванията и да подадете документите лично. Таксата е 40 лв. и може да бъде платена на място в офис на Токуда банк, в която е сметката на Агенцията по вписванията.  Срокът тази година е до 30 септември. Ако имате електронен подпис, можете да попълните заявлението онлайн. В този случай таксата ще е 20 лв. и може да се плати по електронен път. Друг вариант е ГФО да бъде заявен за публикуване от неговия съставител или от адвокат с изрично писмено пълномощно.

Ако пък се чувствате несигурни, че ще се справите или не искате да губите ценно време, можете да да се свържете с мен за съдействие.

За повече информация: тел. 0898860910

„Варна Акаунт” – За да не се превърне счетоводството Ви в щетоводство!